WP Data Access

Vanuit WPDataAccess kreeg ik de vraag om zijn WordPress plugin te verbeteren op het gebied van UX Design en om een nieuw ontwerp te maken voor zijn landingspagina en documentatie pagina’s.

Ontwerpproces

Als eerst ben ik gaan onderzoeken welke functies de WordPress plugin bevat. Vervolgens heb ik gekeken op welke manier de functies geprioriteerd worden door gebruikers. Op basis van die priotisatie heb ik een ontwerp gemaakt. Passend bij de communicatie van WPDataAcces, de doelgroep en de functie van de plugin. Hierbij is gekeken naar andere plugins om op die manier bestaande best practices door te voeren in WPDataAccess.

Bij het ontwerp van de landingspagina is opnieuw gekeken naar welke features belangrijk zijn voor bestaande gebruikers en op welke manier WPDataAccess uniek is. De communicatie van deze USP’s zijn erg belangrijk voor WPDataAccess. Daarnaast is een professionele uitstraling met de mogelijkheid om de documentatie in te zien een belangrijke eis aan dit project. Ik heb onderzocht hoe tekst en beeld samen konden komen om het doel (meer betalende klanten met een een meer overzichtelijke documentatie) te behalen.

Rollen tijdens project

UX Designer, copywriting

Gebruikte technologieën en programma’s

Adobe Illustrator, Adobe XD, WordPress, HTML/CSS

Plugin design

Oud design

Nieuw design

Landingspagina design

Documentatie pagina

Landings pagina